W swojej wyjątkowej książce[1], pierwszej na naszej liście lektur, Tom Webb proponuje nowe definicje gospodarki i ekonomii. Wypisałem je poniżej, obok definicji wziętych z podręczników do mikroekonomii.

Tabela nr 2. Definicje gospodarki i ekonomii.

Maniw, Kneebone, McKenzie[2] Webb
Gospodarka Gospodarka Spółdzielcza
Zarządzanie zasobami społeczeństwa (np. ludźmi, ziemią, budynkami, maszynerią). Złożony zbiór relacji, których ludzie używają, by wymieniać między sobą dobra i usługi potrzebne do prowadzenia sensownego życia w swoich wspólnotach.
Ekonomia Ekonomia Spółdzielcza
Nauka zajmująca się tym, jak społeczeństwo zarządza rzadkimi zasobami. Ekonomia jest nauką dotycząca sposobu, w jaki gospodarka efektywnie zaspokaja ludzkie potrzeby w taki sposób, który pozwala ludziom na prowadzenie sensownego, szczęśliwego życie, jako integralnej części zdrowej planety.

Różnice między tymi dwoma podejściami widoczne są na pierwszy rzut oka. Definicje spółdzielcze bardzo dobrze oddają zorientowanie na człowieka, o którym mówimy od pierwszego posta. W neoklasycznym sposobie myślenia ludzie są na równi z ziemią, budynkami i maszynami. To tłumaczy, dlaczego gospodarka oparta na takich założeniach jest w stanie znieść tragedie, podobne do tych opisanych we wstępie.

Jednym z powodów może być więc sposób, w jaki uczymy ekonomii. Aronson[3] w swoim wprowadzeniu do psychologii społecznej pisze, że to samo ma miejsce w sposobie uczenia psychologii. Kiedy student pyta, która jest godzina, profesorowie zaczynają od tłumaczenia, czym są strefy czasowe, a następnie przechodzą do konstrukcji zegarka. Student w dalszym ciągu nie posiada najbardziej podstawowej informacji, której poszukiwał. Słyszałem od studentów, którzy ukończyli psychologię, że po kilku latach nauki wiele się nauczyli, ale nadal nie zdobyli wiedzy na tematy, z powodu których w ogóle poszli na te studia. Większość autorów, poza niektórymi ekonomistami behawioralnymi, skupionych jest na swojej wybranej dziedzinie, a nie na możliwości zastosowania jej w codziennym życiu. Jednymi z ofiar tego sposobu uczenia o ekonomii są firmy partycypacyjne, będące w rzeczywistości bardziej podmiotami psychologicznymi niż ekonomicznymi.

W następnym poście spróbuję w najkrótszy możliwy sposób pokazać, jak koncepcje ekonomiczne wpasowują się w kontekst firm partycypacyjnych. Jestem psychologiem, a nie ekonomistą, więc mogę zagwarantować tylko, że ten post został sprawdzony przez ekonomistkę i że starałem się uwzględnić wszystkie jej uwagi. Mimo to uznała ten tekst za bardzo uproszczony. Jednak nie ma innej możliwości, kiedy chce się zmieścić całą wiedzę ekonomiczną w jednym poście. Proponuję użycia techniki agile learning. Oznacza to, że (jak w programowaniu zwinnym) zaczynasz od krótkiej, bardzo uproszczonej wersji, która jednocześnie jest bardzo funkcjonalna, a następnie rozbudowujesz swoją wiedzę w temacie, rozwijając ją w różnych kierunkach. To z jakiego źródła skorzystasz, by  poszerzyć swoją wiedzę, nie ma znaczenia dlatego że ekonomiści, podobnie jak i wszyscy inni naukowcy, czynią deterministyczne lub niedeterministyczne założenia bez informowania o tym kogokolwiek. Bardzo polecam w tym temacie „Principles of Economics in Context” autorstwa grupy pod przewodnictwem Nevy Goodwin. W kolejnym poście zacytowałem na podstawie tej książki[4]definicje najbardziej podstawowych pojęć (których użyliśmy w teście).

Ponieważ myślenie w kategoriach ekonomii i gospodarki ma znaczny wpływ na nasze szczęście, powinniśmy rozumieć gospodarkę, żeby móc świadomie bronić swoich interesów. Zachęcam Cię zatem do wypełnienia kwestionariusza w celu przetestowania swojej wiedzy z zakresu ekonomii.

 

POPRZEDNI NASTĘPNY

Semantyczna przemoc

Krótki kurs ekonomii

[1]Webb, T. (2016). From Corporate Globalization to Global Co-operation: We Owe It to Our Grandchildren. Halifax: Fernwood Publishing.

[2]Mankiw, N.g., Kneebone, R. D., McKenzie, K. J. (2011). Principles of Microeconomics. 5 Th Canadian Edition. Nelson Education.

[3]Aronson, E. (2003). The social animal. Macmillan.

[4]Goodwin, N., Harris, J. M., Nelson, J. A., Roach, B., & Torras, M. (2015). Principles of Economics in Context. Routledge.