Na Uniwersytecie Jagiellońskim pewien profesor prawa pytał studentów podczas egzaminu, co można zobaczyć z wieży Kościoła Mariackiego. Jeśli odpowiadali, że gołębie, ludzi, kwiaciarnie, kawiarnie, nie zdawali egzaminu. Poprawną odpowiedzią było: „podmioty prawne”. Każdy profesjonalista widzi świat w inny sposób. Minie trochę czasu, zanim studenta prawa nauczy się widzieć „podmioty prawa” zamiast ludzi. Podobnie w historii o mojej córce, niektórzy lekarze nie widzieli w pacjencie konkretnej osoby, ale ciało z objawami. Analogicznie przedsiębiorców uczy się, by widzieli siłę nabywczą i zasoby ludzkie zamiast ludzi. Naszym celem w firmach partycypacyjnych jest zawsze postrzeganie ludzi jako osób, których potrzeby może zaspokoić nasza firma. Takie podejście zakorzenione jest  w uniwersalnych humanistycznych wartościach.

Jedną z najważniejszych umiejętności w społecznej eksperckości jest umiejętność słuchania. By sprawdzić, jak dobry jesteś w zauważaniu ludzi i słuchaniu ich, odsyłam Cię do kwestionariusza poniżej.

 

POPRZEDNI NASTĘPNY

Nowa perspektywa a słuchanie

Jak możesz użyć Twojej mocy słuchania