Spotkanie z wziętymi liderami spółdzielni

Stworzenie odpowiedniego narzędzia, które z dobrym skutkiem wprowadziłoby Cię w świat spółdzielni zajęło mi więcej niż pół roku. Mam nadzieję, że spodoba Ci się efekt, jako że pozwoli Ci skonfrontować własną wiedzę z wiedzą doświadczonych ekspertów – spółdzielców. Część respondentów uznała to narzędzie za najciekawsze w całym zestawie kwestionariuszy. Wyobraź sobie, że masz okazję, by usiąść z doświadczonym szefem spółdzielni i zapytać go, jak poradziłby sobie z takim, albo innym problemem. W swojej istocie tym właśnie jest to narzędzie.

Proces konstrukcji narzędzia

Ale dlaczego akurat takie dziwne narzędzie, a nie lista koncepcji zarządzania spółdzielczego, jak ma to miejsce w przypadku biznesu i ekonomii? Przyznam się, że sądziłem, że przygotuję listę w podobny sposób. Poprosiłem kilku profesorów zajmujących się spółdzielniami o narysowanie mapy zarządzania spółdzielczego. Sądziłem, że zrobię na ich postawie listę najczęściej pojawiających się terminów i sprawa będzie załatwiona. Niestety każda mapa była inna i nie istniał żaden schemat, który mógłbym wykorzystać. Dla mnie, jako psychologa, wyglądało to tak, jakby zarządzanie spółdzielcze było formą inteligencji praktycznej lub intuicyjnej wiedzy ukrytej. Z pojęciowych map ekspertów, wyróżniłem 10 najważniejszych tematów. Wymieniam je poniżej.

Sfera wartości i potrzeb:

  1. Docenianie różnorodnych wartości członków spółdzielni.
  2. Balansowanie między potrzebami jednostki a potrzebami społeczeństwa.
  3. Znalezienie kompromisu między osobistymi wartościami a typem organizacji tworzonej przez ludzi.
  4. Zachowanie wrażliwości spółdzielczej dla zmieniających się okresowo potrzeb członków.

Sfera spoistości spółdzielczej:

  1. Promowanie psychologicznej jedności wewnątrz spółdzielni – tworzenie wspólnoty.
  2. Zapewnienie wysokiej jakości decyzji.
  3. Pierwszeństwo roli systemów zarządzania.

Proces zarządzania spółdzielczego:

  1. Budowanie strategii w spółdzielni.
  2. Zapewnianie efektywności systemu organizacyjnego.
  3. Zapewnianie specyfiki procesu zarządzania biznesowego.

Następnie poprosiłem dwóch pracowników spółdzielni, by podali mi konkretne przykłady sytuacji, w których napotkali problemy związane z powyższymi kwestiami. Stworzyłem 20 przypadków, a do każdego z nich po 10 rozwiązań. Zaprosiłem  sześciu szefów spółdzielni z Anglii, Szkocji, Stanów Zjednoczonych oraz Kanady i poprosiłem ich o ocenienie poszczególnych rozwiązań. Następnie sprawdziłem, w których przypadkach eksperci byli najbardziej zgodni, a w których najmniej. Spośród wszystkich 20 przypadków, wybrałem 10, przy których eksperci byli zgodni w najwyższym stopniu.

Poproszę Cię o ocenę tych samych 10 przypadków i ocenę prawdziwości potencjalnych rozwiązań. W opisie wyników przeczytasz, czym różniły się Twoje odpowiedzi od odpowiedzi ekspertów i innych osób biorących udział w projekcie. W ten sposób, będziesz miał wyjątkową okazję, by porównać swoją wiedzę z wiedzą ekspertów w dziedzinie zarządzania spółdzielniami.

Uwaga: narzędzie to wymaga więcej czasu niż inne, ale pamiętaj, zawsze możesz przerwać, zapisać swoje odpowiedzi i wrócić do niego później.

POPRZEDNI NASTĘPNY

Strategie, które pomogą lepiej żyć

Złożoność świata spółdzielczego