Jest wiele umiejętności, które decydują o tym, czy nasze relacje są dobre czy też nie. Wielu badaczy wskazuje, że to umiejętność słuchania jest tą podstawową umiejętnością, która pozwala na bardzo dobre relacje z innymi. Istota słuchania jest mocno związana z naszą wolą, ponieważ aby słuchać, należy nakierować swoją uwagę na inną osobę, a kontrolowanie uwagi nie jest wcale rzeczą prostą. Kiedy opisywaliśmy poziomy szczęścia, zwierzęce szczęście związane było z naszym skupieniem na „obiektach pożądania”. Na drugim poziomie skupialiśmy się przede wszystkim na sobie, natomiast na trzecim poziomie koncentrowaliśmy się na innych. Jednak ta zmiana uwagi nie jest czymś prostym. Jeśli firmy partycypacyjne są zorientowane na człowieka, członkowie ich społeczności również muszą być zorientowani na człowieka, a słuchanie jest w tym kontekście najbardziej podstawową umiejętnością, której musimy nauczyć się wszyscy, jeśli jeszcze tego nie potrafimy. Możemy zastanawiać się, co jest istotą dobrego słuchania. Oczywiście najlepszym rozwiązaniem byłoby zapytanie naszych rozmówców, czy jesteśmy dobrymi słuchaczami (zawsze możesz to zrobić). Możesz również użyć narzędzia, którym jest ankieta znajdująca się poniżej. Zachęca ona do refleksji i daje informację zwrotną na temat trzech elementów słuchania, którymi są:

  • Odczuwanie.  Bycie zaangażowanym, kiedy inni mówią. Branie pod uwagę nie tylko znaczenia słów, ale również sygnałów niewerbalnych i informacji wiązanych z kontekstem. Bycie wrażliwym na emocjonalne potrzeby drugiej osoby.
  • Przetwarzanie. Pamiętanie tego, co zostało powiedziane. Proszenie o wyjaśnienia w przypadku jakichkolwiek wątpliwości. Łączenie tego, co zostało powiedziane w sensowną całość.
  • Reagowanie. Zadawanie pytań lub parafrazowanie, potakiwanie lub mimika wyrażająca emocje wywołane tym, co ktoś mówi.

POPRZEDNI NASTĘPNY

Jak rozwijać eksperckość w rozwoju osobistym?

Nowa perspektywa a słuchanie