Jak powszechne jest to doświadczenie?

Żyjemy w świecie, który zdaje się nieustannie rozwijać. Marc Lalonde, kanadyjski minister zdrowia i opieki społecznej, w raporcie Nowa perspektywa prozdrowotna dla Kanadyjczyków (1975)  napisał:

„Wraz z jednoczesnym rozwojem i postępem w zakresie służby zdrowia, ogólnym standardzie życia, w ochronie zdrowia publicznego i naukach medycznych, złowieszcze, wrogie siły działają, niwecząc proces podnoszenia stanu zdrowia Kanadyjczyków. Te wrogie siły stanowią ciemną stronę rozwoju ekonomicznego. Składają się na nie zanieczyszczenie środowiska, życie w miastach, nawyki wynikające z lenistwa, nadużywanie alkoholu, tytoniu i narkotyków, nawyki żywieniowe stawiające zaspokajanie zmysłów wyżej od potrzeb ludzkiego ciała (str. 5)[1].”

Co mógł mieć na myśli Lalonde, mówiąc o złowieszczych, wrogich siłach i ciemnej stronie rozwoju? Spójrzmy na liczby niepotrzebnych zgonów spowodowanych brakiem umiejętności radzenia sobie ze światem – na społecznie i prawnie akceptowalne produkty oraz zachowania, o których wiemy, że są destrukcyjne dla naszego życia.  16,5 miliona to liczba śmiertelnych ofiar nadużycia alkoholu na przestrzeni ostatnich pięciu lat. 30 milionów osób zmarło w przeciągu ostatnich pięciu lat w wyniku palenia tytoniu,  chociaż od lat trzydziestych XX wieku wiadomo, że palenie jest niezdrowe. 40 milionów to ofiary chorób nowotworowych, 7,5 miliona to ofiary cukrzycy. Do tego dochodzi 85 milionów zgonów spowodowanych przez choroby układu krążenia. Te wszystkie zgony były możliwe, ponieważ postawiliśmy wolny rynek ponad ludzkim prawem do prawdy na temat produktów, które możemy nabyć. Prawodawcy w wielu krajach zmienili definicję człowieka, zezwalając tym samym na dokonanie 200 milionów aborcji w  przeciągu tylko ostatnich pięciu lat. Uśmiercane w ten sposób dzieci często były poczęte w wyniku „seksu rekreacyjnego”,  gwałtów, ale również w rodzinach, które chciały mieć więcej dzieci (np. w Chinach)[2].

Druga wojna światowa uznana jest za jedną z największych katastrof spowodowanych przez ludzi w historii współczesnej. Wojna trwała pięć lat, czyli dokładnie tyle samo ile czas, do jakiego odnoszą się przedstawione przeze mnie dane. Wojna pozbawiła życia około 70 milionów cywilów i żołnierzy. Kiedy porównamy tę liczbę ze statystykami przedstawionymi powyżej, zobaczymy, że obecnie toczy się pięć wojen jednocześnie.

Zdawałeś sobie sprawę ze skali zjawisk, wobec których przechodzimy na co dzień obojętnie?  Czy to wszystko nie jest przytłaczające?


POPRZEDNI NASTĘPNY

Tragedie stylu życia – rodzinna historia

Jesteś ofiarą, czy rycerzem?

PRZYPISY

[1]Lalonde, M. (1981). New perspective on the health of Canadians a working document. Minister of Supply and Services.

[2]Przedefiniowywanie człowieka jako niebędącego ludzkim bytem leżało u podstaw każdego ludobójstwa w historii. Można przeczytać na ten temat więcej na: http://www.genocidewatch.org/aboutgenocide/8stagesofgenocide.html