Fachowe informacje dla trenerów, terapeutów, doradców, którzy chcą użyć tego narzędzia.

Większość uczestników mojego pilotażowego badania to wykształceni członkowie spółdzielni z całkiem pokaźnym doświadczeniem życiowym. Jako że nie mamy żadnych innych punktów odniesienia, proponuję użyć średnich i medianę (5000). Mam nadzieję, że po tej fazie badania uda mi się przedstawić lepsze liczby do porównań, dlatego proszę, pozostań w kontakcie, aby móc otrzymać aktualizacje oparte na większej liczbie uczestników. Pamiętaj, aby nie przywiązywać zbytniej uwagi do wyników, ale raczej skupić się na pytaniach. To powinno pomóc Ci uświadomić sobie, jaką osobą jesteś i czy wyniki zgadzają się z tym, jak Ty postrzegasz samego siebie.

Należy pamiętać, że jest to eksperymentalna wersja narzędzia, więc wnioski powinny być wyciągane bardzo ostrożnie. Nie ma też żadnych norm narodowych ani wiekowych. Mam nadzieję, że będę mógł dać Ci więcej informacji zwrotnych o Twoich wynikach po obecnym etapie szczególnie, jeśli zaprosisz innych do udziału. Średnie wyniki pochodzą z pilotażowego badania na naukowcach i członkach spółdzielni z wielu różnych krajów. Oprócz wymiarów kolektywizmu i indywidualizmu narzędzie to również wprowadza horyzontalne i wertykalne wzorce zachowań. Są one związane z wymiarami władzy Hofstede’a. Horyzontalne wzorce zachowań zakładają, że każda osoba jest mniej więcej taka sama jak każda inna. To założenie jest  ściśle związane z wartością równości. Z kolei modele wertykalne zakładają hierarchię, a każda osoba jest postrzegana inaczej.

Każdy z wymiarów został zmierzony czterema pytaniami z możliwością wyboru od „całkowicie się nie zgadzam”, z przypisaną wartością 0 punktów, aż do „całkowicie się zgadzam” za 2500 punktów. Innymi słowy – krańcowi zwolennicy danej postawy otrzymaliby 10000 punktów,  podczas kiedy ci, którzy się nie zgadzali, otrzymaliby 0. Średni wynik to 5000.

Autorzy tego narzędzia znaleźli też pewną zależność między kolektywizmem/indywidualizmem i niektórymi wartościami. Może być to szczególnie ważne dla zrozumienia wyborów życiowych członków spółdzielni. Indywidualizm stawia nacisk na wartości takie jak: pewność siebie, hedonizm i dystans emocjonalny do innych w grupie. Z kolei wartości kolektywizmu to: jedność rodziny, towarzyskość i współzależność.

W pierwszej wersji testu autorzy dowodzą że są 4 definiujące cechy indywidualizmu i kolektywizmu: (a) definicja samego siebie, która może być bardziej personalna lub bardziej kolektywna i niezależna lub współzależna; (b) kompromis między własnym celem a celem grupy; nacisk na wymianę i rozsądek lub relacje w społeczności i pokrewieństwo i (d) względne znaczenie postaw (kultura indywidualistyczna) lub norm (kultura kolektywistyczna) jako wskaźnik zachowań socjalnych. W obecnej wersji narzędzia, autorzy dodali jeszcze dwa wymiary: horyzontalizm (podkreślenie równości) i wertykalizm (podkreślanie hierarchii).

 

Zgodnie z autorami tego kwestionariusza:

Horyzontalni Indywidualiści (HI) to osoby, które chcą być wyjątkowe i różne od innych w grupie, bardzo polegają na sobie, ale nie są zainteresowane wyższym statusem.

Nazwałem ich 'Samotnymi wilkami’

Wertykalni Indywidualiści (WI) często chcą być wyróżniani i zasiadać na stanowiskach, robią to poprzez indywidualną rywalizację z innymi. Często mówią „Chcę być najlepszy”

Nazwałem ich 'Drapieżnikami”

Horyzontalni Kolektywiści (HK) widzą samych siebie jako podobnych do innych (jedna osoba jeden głos), podkreślają znaczenie wspólnego celu z innymi, współzależność, społeczność; ale nie podporządkowują się łatwo władzy.

Nazwałem ich „Czarnymi kotami”

Wertykalni Kolektywiści (WK), podkreślają jedność grupy, są gotowi poświęcić osobiste cele dla dobra celów wspólnych, wspierają konkurencję ich grupy z innymi grupami. Jeśli władze grupy chcą, żeby działali w sposób korzystny dla grupy ale przykry dla nich samych, to podporządkowują się tym władzom.

Nazwałem ich „Delfinami”

POPRZEDNI NASTĘPNY

Między kolektywizmem a indywidualizmem

Znaczenie wyeksponowania

Save

Save

Save