Zgłębiając wiedzę dotyczącą firm partycypacyjnych, podczas analizy procesu podejmowania decyzji mogliśmy zobaczyć, że znajomość omawianego problemu wśród pracowników jest jednym z czynników, który wpływa na poziom partycypacji. Innymi słowy – wartość jaką w firmach partycypacyjnych stanowi demokracja, może stać się tylko pustym hasłem, jeżeli członkowie nie będą posiadali elementarnej wiedzy biznesowej – jeśli nie będą wiedzieli, o czym mówią menedżerowie.

Shaw i Weber zwracają uwagę, że ci, którzy nie opanowali choćby najniższego poziomu wiedzy z zakresu zarządzania, mogą nie zrozumieć rozmów prowadzonych przez swoich partnerów biznesowych. Niestety lista Shawa i Webera zawierająca 1400 najważniejszych terminów z zakresu wiedzy menedżerskiej ma już ponad 25 lat i powinna zostać zaktualizowana, jeśli miałaby nadal spełniać założone funkcje. Zdecydowałem się na stworzenie testu wiedzy biznesowej w oparciu o książkę „The 75 measures every manager needs to know(1). Wszystko, co musisz zrobić, to zaznaczyć czy dany termin jest ci znany czy też nie. Przygotowałem też listę podstawowych terminów ekonomicznych, które powinny być znane każdemu, kto chce zrozumieć ten świat.

POPRZEDNI NASTĘPNY

Umysł czy serce, co jest odpowiedzialne za nasze relacje?

Dobór i kolejność Kluczowych Wskaźników Efektywności

[1] Marr, B. (2012). Key performance indicators. The 75 measures every manager needs to know. Marlow, England: Pearson.