Jeśli mamy obecnie do czynienia z tak wielkim niedocenieniem relacji na rzecz świata przedmiotów, mogą być tego różne przyczyny. Sprague[1] słusznie stwierdził:

„To, co powiedzieli filozofowie na temat umysłu, wpłynęło na myślenie psychologów, lekarzy, prawników, legislatorów, nauczycieli, dziennikarzy i managerów małych i dużych przedsiębiorstw. Nieostrożne lub błędne myślenie filozofów umysłu, prowadzi do błędnego myślenia wszystkich innych ludzi.” (str.2)

Wydaje się, że istnieje jakaś hierarchia przetwarzania myśli, która prowadzi od danych do informacji, od informacji do wiedzy, od wiedzy do prawdy, od prawdy do mądrości. Większość filozofów zdaje się zajmować poznawczą interpretacją świata. Relacje, w szczególności miłość, zdają się znajdować obecnie bardziej w rejonie poezji i sztuki niż poważnych badań naukowych. Co ciekawe quasi-naukowe założenia o sercu jako o organie miłości znajdują coraz większe potwierdzenie w nowych badaniach. HearthMath Institute zaprojektował nową metodę mierzenia czynności serca, dzięki czemu odkryto nowe fakty na temat naszego życia emocjonalnego. Serce (albo raczej układ sercowo-nerwowy) jest coraz częściej postrzegane jako autonomiczny system odpowiedzialny za wiele więcej, niż do tej pory uważaliśmy. Kiedy weźmiemy pod uwagę, że to przede wszystkim nasze relacje są tym, co sprawia, że jesteśmy szczęśliwi, być może nie mózg, ale serce powinno być pierwszym obiektem naszego zainteresowania. Ale badania tego aspektu serca dopiero się zaczynają. Natomiast wiemy już, że nie powinniśmy zbyt pochopnie odrzucać dziedzictwa wszystkich kultur dotyczącego serca. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie internetowej Instytutu HeartMath: www.heartmath.org.

cc by Makena Zayle Gadient at flickr

Możemy prawdopodobnie mówić o ciągu zależności dłuższym o jeden element niż ten wymieniony na początku czytanego wpisu, ponieważ mądrość  (jak o tym pisaliśmy w poście o poziomach szczęścia) jest najprawdopodobniej związana z miłością. W każdym z elementów tego łańcucha mogą pojawić się zakłócenia, nadużycia, nieporozumienia, ale by zweryfikować jakość całego łańcucha potrzebujemy dobrej weryfikacji jego ostatecznego wyniku – miłości. A sądzę, że ostateczną weryfikacją i sprawdzianem miłości nie jest zmiana tempa bicia naszego serca na widok ukochanej osoby, ale nasz styl życia, ponieważ prawdziwa miłość nie dotyczy tego, co dzieje się z nami, ale tego, co jesteśmy skłonni zrobić dla innych. Dzień po dniu podejmujemy setki decyzji i żyjemy z setkami nawyków, które mogą niszczyć lub wspierać naszych najbliższych. Boleśnie przekonaliśmy się o tym w przypadku naszej córki. Kupowanie czekolady lub cytrusów okazało się dla naszych dzieci niebezpieczeństwem.

Już wcześniej pokazaliśmy, jak wolna wola jest nierozerwalnie związana z byciem kochanym. Uzależnienia (choroby woli) są powodowane bardziej przez samotność niż przez substancje uzależniające. Cierpiący pacjenci, którzy musieli przyjmować morfinę regularnie, ale którzy byli kochani, po okresie leczenia mogli odstawić lek bez objawów uzależnienia. Relacje z innymi powinny być jedną z najważniejszych dziedzin naszej eksperckości. U podstaw relacji leży bardzo podstawowy biologiczny mechanizm przywiązania i uniwersalna potrzeba więzi. Według Deci i Ryana można mówić o trzech podstawowe potrzebach psychologicznych: kompetencji, autonomii i więzi. Pisaliśmy już sporo o eksperckości. W tym poście skupiliśmy się na autonomii i więzi. Na pierwszy rzut oka wydają się, że trwają w konflikcie, ale jak widzimy jest zupełnie inaczej.

Poniżej link, który pomoże Ci sprawdzić eksperckość w słuchaniu.

POPRZEDNI NASTĘPNY

Jak możesz użyć Twojej mocy słuchania

Elementarna wiedza biznesowa

[1]Sprague, E. (1999). Persons and their minds: a philosophical investigation. Westview Press.